Historien om Himlekök

Vår historia startade med ett hobbyprojekt i början av 90-talet. Polisen Krister Adolfson snickrade gärna på sin fritid och när beställningarna blev allt fler valde han att starta företag. Namnet togs från den närliggande orten Himle.

Idag ser verksamheten annorlunda ut. Sedan 2006 sker tillverkningen i en nybyggd snickerifabrik i Träslövsläge, där du också hittar vår utställning. Men även om mycket har förändrats är vår filosofi fortfarande densamma. Den grundar sig på en klassisk hantverkartradition och en genuin yrkesstolthet. I snickeriet arbetar såväl erfarna möbelsnickare som nyutexaminerade gymnasister. Genom ett väl inarbetat samarbete med Finsnickeriprogrammet på Peder Skrivares skola tar vi varje år in nya lärlingar med målet att forma kompletta möbelsnickare.